Śledź nas na Facebooku

Producenci

Procedura reklamacji

 

Prosimy pamiętać, że SPRINT Bakoniuk Sp. J. jako sprzedawca odpowiada wobec klienta za niezgodność zakupionego towaru z zawartą umową sprzedaży i ma prawny obowiązek dostarczenia klientowi towarów bez wad.

 

W jaki sposób mogę zareklamować towar?

Reklamacji towaru można dokonać: 

  • wysyłając wiadomość e-mail na adres: [email protected], lub 
  • drogą pocztową na adres SPRINT Bakoniuk Sp. J. ul. Sienkiewicza 81/3 lok. 03, 15-003 Białystok lub 
  • korzystając z udostępnionego TUTAJ formularza. 

 

Na jaki adres mam wysłać przesyłkę reklamacyjną?

Przesyłkę reklamacyjną należy wysłać na adres:

SPRINT Bakoniuk Sp. J.

ul. Sienkiewicza 81/3 lok. 03

15-003 Białystok

 

Do przesyłki prosimy dołączyć: 

  • opis wady wraz z informacją w jaki sposób doszło do uszkodzenia oraz kiedy wada została zauważona, 
  • paragon zakupu lub fakturę. 

Prosimy o staranne pakowanie reklamowanego towaru w sposób, który uchroni go przed uszkodzeniem bądź zniszczeniem podczas transportu, najlepiej w twardy kartonik a nie kopertę bąbelkową.

 

Wysłałem reklamację i co dalej?

O postępie procesu reklamacyjnego będziemy na bieżąco informować drogą e-mailową bądź telefoniczną.

 

W jakim terminie moja reklamacja zostanie rozpatrzona?

SPRINT Bakoniuk Sp. J. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

 

Kto ponosi koszty wysyłki w przypadku reklamacji?

Koszt wysyłki, którą poniosą Państwo wysyłając do nas przesyłkę reklamacyjną, zostanie zwrócony po otrzymaniu paczki. Prosimy także pamiętać, że nie przyjmujemy przesyłek wysłanych do nas za pobraniem.

 

Masz dodatkowe pytania?

Dział zwrotów i reklamacji jest do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 - 17.00.

Zadzwoń: 

Tel: (+48) 85 676 13 95

lub napisz: e-mail: [email protected]

Opłaty wg stawek operatora

 

Procedura reklamacji - informacje dodatkowe wynikające z przepisów prawa:

Wg. obowiązujących przepisów prawa jeżeli zakupiony towar posiada wadę mogą Państwo: 

 

  • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że SPRINT Bakoniuk Sp. J. niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towarów bez wady. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada towaru jest nieistotna; 
  • żądać wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. SPRINT Bakoniuk Sp. J. ma obowiązek wymienić wadliwy towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego. 

Jeżeli kupującym jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez SPRINT Bakoniuk Sp. J. usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez SPRINT Bakoniuk Sp. J. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

SPRINT Bakoniuk Sp. J. odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującego. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku zakupu towarów przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.